سرپرست اداره‌ی پژوهش و فناوری دانشکده‌ی پست و مخابرات: اجرای مدرسه‌های تابستانه‌ی مشترک با دانشگاه‌های معتبر دنیا در دستور کار است

سرپرست اداره‌ی پژوهش و فناوری دانشکده‌ی پست و مخابرات، درباره‌ی مدرسه‌ی تابستانه‌ی مرکز داده، گفت: این مدرسه‌ی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات