اولین دارو با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی ساخته شد

پرینت سه بعدی دارو

در گذشته شاهد ساخته شدن ابزار پزشکی به روش پرینت سه بعدی بوده‌ایم و این بار به نظر می‌رسد محققان موفق به پرینت سه بعدی داروها نیز شده‌اند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت