همکاری‌های ارتباطی ایران و آذربایجان افزایش می‌یابد

وزیر ارتباطات در جلسه پیگیری کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان، گفت: در زمینه گسترش همکاری با آذربایجان هیچ گونه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات