وزیر اقتصاد آذربایجان، شش نفر از سرمایه داران کشورش را به واعظی معرفی کرد

شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان، در جلسه پیگیری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان گفت: ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات