استقبال از نخستین مدرسه تابستانه مرکز داده در دانشکده پست و مخابرات

نخستین مدرسه تابستانه مرکز داده (summer school) به مدت دو روز و از امروز ۱۳ مردادماه جاری در دانشکده علمی و کا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات