اندروید آبنبات چوبی روی ۱۸.۱ درصد از گجت‌های اندرویدی نصب شده است

اندروید آبنبات چوبی روی ۱۸.۱ درصد از گجت‌های اندرویدی نصب شده است

آخرین آمار منتشر شده در مورد سهم هر یک از نسخه‌های سیستم عامل اندروید نشان از این دارد که اندروید آبنبات چوبی در مجموع روی ۱۸.۱ درصد از گجت‌های اندرویدی نصب شده است.

اخبار – زومیت – زومیت