بازدید اصحاب رسانه از اداره کل پست استان تهران و تجزیه و مبادلات

در آستانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار، تلاشگران عرصه اطلاع رسانی کشور از فرایندهای عملیات پستی بازدید نمودند. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات