توئیت وزیر انرژی آمریکا همزمان با سخنرانی روحانی!

وزیر انرژی آمریکا در توئیتر خود همزمان با گفتگوی دیشب دکتر حسن روحانی مطلبی منتشر کرد که گویای دلهره های این ر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات