همگام با پیشروان: بدترین مکان برای پارک کردن ماشینتان را با کلان داده‌ها پیدا کنید

همگام با پیشروان: بدترین مکان برای پارک کردن ماشینتان را با کلان داده‌ها پیدا کنید

از آغاز عصر اطلاعات تاکنون پیامدها و دستاوردهای آن روز به روز شگفت انگیزتر و غیرقابل پیش بینی تر شده است. کلان داده‌ها یکی از پیامدهای بسیار جذاب آن است که در این بخش از همگام با پیشروان با برخی از کاربردهای جالب آن آشنا می‌‌شویم.

اخبار – زومیت – زومیت