مالزی تایید کرد: قطعه‌ی یافته شده در جزیره‌ی ریونئون به بوئینگ ۷۷۷ تعلق دارد

بویینگ 777

پس از آنکه قطعاتی از هواپیمای نامشخصی در جزیره‌ی ریونئون متعلق به فرانسه در اقیانوس هند و در نزدیکی ماداگاسکار پیدا شد، امروز مالزی تعلق آن به بوئینگ ۷۷۷ مفقود شده هواپیمایی مالزی را تایید کرد.

اخبار – زومیت – زومیت