در دنیای پرشکوه اسب‌های وحشی

عکاسی از اسب‌های وحش

مشاهده‌ی اسب‌های وحشی که این سو و آن سو می‌خرامند و با غرور می‌تازند، از جمله صحنه‌های به یادماندنی است که به این سادگی فراموش نمی‌شود. عکاسی جوان و خوش ذوق در جستجوی اسب‌های وحشی به گوشه و کنار سفر کرده و  تصاویری تماشایی از آنها را به ثبت رسانیده است.

اخبار – زومیت – زومیت