استفاده از نور برای ثبت حرکات نوازندگان

استفاده از نور برای ثبت حرکات نوازندگان

یک عکاس کانادایی موفق شده تا با ترکیب بکارگیری ال‌ای‌دی و اکسپوژر طولانی مدت حرکات دست نوازندگان را در زمان استفاده از آلات موسیقی ثبت کند که نتیجه‌ی آن ثبت تصاویر بسیار زیبا است.

اخبار – زومیت – زومیت