مردم متضرر واقعی دعوای وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات

سوالی که ماههاست در اذهان برخی فعالین حوزه‌ی ارتباطات کشور نقش بسته و به دنبال پاسخی مستدل برای سوالشان می‌گرد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات