تماشا کنید: درمان بیماران مبتلا به فلج حرکتی بدون استفاده از جراحی‌های تهاجمی

درمان بیماران مبتلا به فلج حرکتی

پنج مرد مبتلا به فلج کامل قشر حرکتی، توانستند پس از درمانی غیر تهاجمی با بهره گیری از فن تحریک طناب نخاعی، توانایی خود را برای حرکت دادن پاهای خود مجددا به دست بیاورند. این درمان جدید بر مبنای کارهای پیشینی است که بر روی افراد مبتلا به فلج نخاعی با استفاده از تحریک‌های الکتریکی انجام شده بود است.

اخبار – زومیت – زومیت