سخنگوی شرکت مخابرات ایران: اطلاعات غلط به مردم ندهید

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و در راس آن وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد در را… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات