بهره گیری از هنر کاریگامی در مقیاس نانو

کاریگامی در مقیاس نانو

کاریگامی گونه‌ای از اوریگامی است که در آن از هنر بریدن کاغذ نیز بهره گرفته می‌‌شود. فزیکدانان در دانشگاه کورنل این بار این هنر را در مقیاس نانو و با بهره گیری از گرافن -که تنها یک اتم ضخامت دارد- به کار بستند. این پژوهش می‌‌تواند در نهایت به ساخت ریز ترین ماشین‌هایی که بشر تا به حال ساخته است بیانجامد.

اخبار – زومیت – زومیت