۲۰ مرداد آخرین مهلت شرکتهای فناوری اطلاعات برای دریافت تسهیلات

حسین صمیمی گفت: باتوجه به تقاضاهای رسیده از شرکتها به خصوص شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات استانی، با موافقت وزیر ارتباطات، مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات وجوه اداره شده تمدید شد.

مدیرکل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات، حدود ۲ هفته تمدید شده است، گفت: این مهلت در فراخوان دوم قابل تمدید نیست و متقاضیان می توانند تا ۲۰ مرداد، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۲ بخش تسهیلات طرح های فناورانه و سرمایه درگردش انجام می شود، افزود: شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای متقاضیان فعال در حوزه فاوا در سایت www.ees.ict.gov.ir/web/loan/۱۱ قراردارد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا