دانشمندان اولین پرتو لیزر سفید رنگ را ایجاد کردند

لیزر با پرتو سفید رنگ

محققان در دانشگاه آریزونا موفق به ایجاد پرتو لیزر سفید رنگ شدند. هرچند هنوز برای تکمیل این پروژه اقدامات تکمیلی صورت گیرد، اما دانشمندان امیدوارند بتوانند لیزر سفید رنگ را برای استفاده در کابردهای عمومی نظیر روشنایی منازل به کار گیرند.

اخبار – زومیت – زومیت