تماشا کنید: پرش روبات حشره‌ای معلق روی آب با استفاده از قابلیت کشش سطحی

روبات معلق روی آب

یقینا تاکنون حشراتی را روی سطح آب مشاهده کرده‌اید که می‌توانند با استفاده از کشش سطحی روی آب نشسته و حتی جست و خیز کنند. دانشمندان کره‌ای و آمریکایی موفق شده‌اند با همکاری یکدیگری روباتی را طراحی کنند که قادر است بصورت شناور روی آب قرار گرفته و بدون غرق شدن بپرد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت