چهره‌ای متفاوت از افراد بی‌خانمان در قالب پرتره‌های تماشایی

مجموعه‌ای از پرتره‌های تماشایی از افراد بی‌خانمان

فقر چیست؟ معضلی بزرگ و ناخوشایند که  هر دم چهره‌ی زشت خود را به طبقه‌ی فرودست جامعه نشان می‌دهد. هیولایی سیری ناپذیر که هر سال عده‌ی بیشتری را به کام خود می‌کشد. افراد پلّه پلّه سقوط کرده و در نهایت محکوم به نابودی هستند. اما نباید فراموش کرد که حتی این ساکنان دنیای سرد بیرون نیز، هنوز انسان هستند.

اخبار – زومیت – زومیت