دبیر «ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» منصوب شد

با حکم معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، «دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و ف… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات