کجارو: تفاوت جنسیت در تعیین مقصد گردشگری، زنان عاشق اروپا و مردان طرفدار آسیا هستند

گردشگری

همه می‌دانیم که زنان و مردان مهارت‌های خاص خود را دارند، در طول یک سفر زنان بهتر از عهده انتخاب وسایل سفر و بستن چمدان برمی‌آیند و مردان در جاده‌های پر پیچ خم مهارت بیشتری نشان می‌دهند. اما این تنها تفاوت زنان و مردان در طول سفر نیست. اگر دوست دارید که در این زمینه بیشتر بدانید با کجارو همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت