مزیت‌های بازار فناوری اطلاعات ایران پس از تحریم

گزارش رسانه های امریکا و اروپا حاکی از آن است که بعد از اعلام توافق هسته ای، بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری جه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات