مخابرات ایران از نظر خدمات و مشترکان منحصر بفرد است

سرپرست شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات ایران از نظر نوع و تنوع خدمات، تعداد مشترکان و خدمت گیرندگان با هیچ مجم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات