برخورد قانونی با خاطیان نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا، گفت: نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات