گردپا: فوتبال از نوعی دیگر

گردپا

فوتبال ورزشی مهیج، جذاب و پرطرفدار است که تعداد زیادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر آن هستند. بخش اعظمی که به صورت غیرمستقیم با فوتبال در ارتباط هستند، طرفداران تیم‌های فوتبال محسوب می‌شوند. گردپا وب سایتی جدید برای علاقمندان فوتبال است.

اخبار – زومیت – زومیت