چوپان شمالی که هزاران هوادار اینستاگرامی دارد (+تصاویر)

داشتن فالوئرهای هزارتایی آرزوهای هریک از کاربران اینستاگرام است که یک پسر چوپان و کشاورز شمالی توانسته با عکسه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات