آغاز تعاملات بین‌المللی برای راه‌اندازی نسل پنجم موبایل در ایران

رئیس پژوهشگاه ارتباطات از آغاز تعاملات بین المللی برای همکاری پژوهشی در زمینه نسل پنجم موبایل خبر داد و گفت: م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات