ایران اولین کشور منطقه برای بومی سازی ۵G خواهد بود

Xperia

پژوهشگاه ارتباطات ایران تعامل بین‌المللی خود را در زمینه‌ی پژوهش و راه‌اندازی نسل پنجم موبایل در کشور آغاز کرده  و قصد دارد نتیجه‌ی مطالعات خود را به اشتراک بگذارد.

اخبار – زومیت – زومیت