اعتراض مدیرعامل شاتل به رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی از سوی متما

مدیرعامل شرکت شاتل رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) را دارای اشکالات متعددی دا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات