امضای تفاهم‌نامه برای ارتقاء سطح آموزش ICT در کشور

تفاهم‌نامه ارتقاء شاخصهای سرمایه انسانی امروز با حضور رییس سازمان فناوری اطلاعات و رییس مرکز توسعه آموزش فاوای آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد به امضا رسید.

نصرالله جهانگرد در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: توسعه خدمات ICT در کشور از سال‌ها پیش از طریق ICDL دنبال می‌شد، اما اکنون با امضای این تفاهم‌نامه ۲۰ کتاب درباره شیوه‌های جدید آموزش در کشور ترجمه شده و از این پس راهکارهای جدید دنبال خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین متذکر شد: درباره این آموزش‌ها سازمان ملل متحد سعی کرده است که توسعه مهارت‌های آموزش را مورد توجه قرار داده و آن را ارتقاء ببخشد برهمین اساس اسکپ که سازمانی جهانی تلقی می‌شود به عنوان یکی از بازوهای این سازمان ایجاد شده و در مناطق مختلف سعی دارد با استفاده از الگوهای دانش درست طراحی کرده و اکنون ایران نیز به این حلقه پیوسته است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف اظهار کرد: سرفصل‌های آموزشی اکنون بومی‌سازی شده و به مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف آموزش داده خواهد شد.

ری (رییس مرکز توسعه آموزش فاوای آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد) نیز در این مراسم به مهم‌ترین حوزه‌هایی که سازمان ملل در توسعه همکاری با کشور‌ها مدنظر قرار دارد اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک و کاربردهای فناوری ارتباطات از جمله این محورها به شمار می‌روند.

UN- APCICT وابسته به اسکپ بازوی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است که این سازمان با تشکیل دفتر UN- APCICT در حوزه آسیا و اقیانوسیه جهت ایجاد همکاری در زمینه کاربری های فناوری اطلاعات اقدام کرده است.

دفتر UN- APCICT در اینچئون کره جنوبی واقع شده و ۶۲ کشور را تحت پوشش دارد و با استفاده از الگوهای دانشی درست جمع آوری شده از کشورهای عضو را به یکدیگر انتقال می دهد.

به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات،ACPICT یک دانشگاه مجازی نیز دارد که به پذیرش دانشجو به صورت مجازی بپردازد که می تواند به عنوان محور بعدی همکاری ها قرار گیرد.

کارگاه سه روزه آموزشی حاکمیت اینترنت با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آموزش توسعه «فاوا» آسیا و اقیانوسیه در حال برگزاری است.

مرکز آموزش‌های توسعه ICT در منطقه آسیا و اقیانوسیه منابعی درباره افزایش مهارت‌های ICT تهیه کرده‌ که اکنون ۲۰ عنوان از این کتاب‌ها به همت سازمان فناوری اطلاعات ترجمه شده و از آنها رونمایی شد.

این کتاب‌ها قرار است توسط مدرسان این مرکز طی دوره‌های چند روزه‌ به‌صورت فشرده به مدیران IT دستگاه‌ها آموزش داده شود تا بر دانش آنها بیفزاید.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا