امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات با مرکز آموزش توسعه فاوا آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل

تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان فناوری اطلاعات ایران با مرکز آموزش توسعه فاوا آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متح… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات