اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پست و مخابرات فارغ التحصیل می‌شوند

رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، گفت: طی ماه‌های آینده، اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات