شکوفایی دوباره‌ی گوگل همزمان با بازگشت امید کردستانی به غول جستجو

امید کردستانی

هفته‌ی پیش امید کردستانی و روث پاروت گزارش مالی سه ماهه‌ی دوم گوگل را ارائه کردند که نشان از بازگشت گوگل به روزهای اوج داشت؛ اما نقش امید کردستانی در این بهبود پس از بازگشتش به گوگل تا چه اندازه بوده است؟ با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت