نگرانی ۶۹ درصد کاربران تلفن همراه از مزاحمت سایت‌های اینترنتی

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد کاربران تلفن‌های همراه در زمان مراجعه به اکثر وب سایت‌ها با پیام‌هایی مواجه می‌شوند… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات