تماشا کنید: تسلا در حال تست مدل ایکس در جاده‌ها و خیابان‌های شهری است

مدل ایکس تسلا

با توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده حول مدل ایکس تسلا می‌توان به روشنی دریافت که این کمپانی در حال طی آخرین مراحل آزمایش مدل ایکس است. آخرین شواهد در این باره انتشار دو ویدیو است که مدل ایکس را از نمایی نزدیک به تصویر می‌کشد.

اخبار – زومیت – زومیت