تماشا کنید: تاوان سنگین ثبت تصویر سلفی با مار زنگی

مار

یک مرد ماجراجو در سن دیگو پس از آنکه اقدام به ثبت تصویر سلفی با یک مار زنگی کرد، با سرانجام خوشایندی روبرو نشد؛ چراکه مار زنگی مورد نظر عقیده‌ی دیگری داشت و این مرد را نیش زد.

اخبار – زومیت – زومیت