نخستین کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت برگزار می شود

کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت برای نخستین بار در کشور به مدت سه روز از پنجم تا هشتم مرداد ماه برگزار می شود سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات