اولین عکس از پلوتون در هنگام شب توسط ناسا منتشر شد

پلوتون در شب

ناسا در تاریخ ۲ مرداد ماه عکسی از پلوتون را منتشر کرد که بخشی از آن سیارک را در هنگام شب نشان می‌دهد. هاله‌های نور اطراف این سیاره مربوط به جو مه‌آلود آن است که امواج نور خورشید را شکسته‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت