«سرآمد ۱۴» و افزایش ضریب هوشیاری در مواجهه با توافق هسته‌ای

چهاردهمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» شامل گفت وگوها، یادداشت ها و گزارش های متنوع با موض… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات