همکاری نصر تهران با مرکز تجارت و سرمایه گذاری سفارت کره جنوبی

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در دیدار با مدیرکل مرکز تجارت و سرمایه گذاری سفارت کره جنوبی (KOTRA) فصل… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات