آقای امین زندگانی آیا می‌توانید فیسبوک را به عنوان زباله نادیده بگیرید؟!

آیا شما می‌توانید سایتی از سایت‌‌های خارجی مثل یوتیوب یا فیسبوک را که از نظر شما زباله هست حذف کنید؟ قطعا نمی‌… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات