مرکز شتاب دهی و پردیس محتوا در استان البرز تشکیل می‌شود

در نخستین جلسه بررسی مصوبات سفر استانی وزیر ارتباطات به استان البرز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و دولت الکترون… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات