دانشمندان در حال ساخت دستگاهی برای تبدیل دی‌اکسید کربن جو به سوخت هستند

دستگاه ساخت شرکت مهندسی کربن

دانشمندان کانادایی در حال ساخت کارخانه‌ی بازیافت دی‌اکسید کربن هستند. این دانشمندان امید دارند روزی این دستگاه بتواند دی‌اکسید کربن را از هوای اطراف بگیرد و آن را به سوخت دیزلی بدون کربن تبدیل کند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت