شرکت‎‌های مخابرات استانی را به صورت قانونی مجبور به همکاری با PAPها می‌کنیم

دکتر محمود واعظی که صبح پنجشنبه به استان لرستان سفر کرده بود در جلسه برنامه ریزی و توسعه شهرستان بروجرد شرکت و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات