دریافت کارمزد و مالیات از کارت‌خوان‌ها دروغ تلگرامی است

این روزها پیامی در شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مرداد ماه در هنگام خ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات