پرونده‌ی اختلافات وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران

دویست و بیست و چهارمین شماره ماهنامه ارتباطات دویست و بیست و چهارمین شماره ماهنامه علمی، فرهنگی و آموزشی ارتباطات، ویژه تیر ماه ۱۳۹۴ منتشر شد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات