همگام با پیشروان: ماشین‌هایی هوشمندتر از انسان، آینده‌ای اجتناب ناپذیر

همگام با پیشروان: ماشین‌هایی هوشمندتر از انسان، آینده‌ای اجتناب ناپذیر

اگر فیلم ادیسه فضایی ۲۰۰۱ را دیده باشید، حتما عواقب وحشتناک برتری هوش ماشین بر آدمی را به خوبی حس کرده‌اید. واقعیت این است که فرقی نمی‌‌کند شما چقدر باهوش هستید، چند هزارسال زیسته‌اید یا از چه توانایی‌هایی فیزیکی یا جسمی برخوردارید آن چیزی که در دنیای ما حاکم مطلق خواهد بود هوش است.

اخبار – زومیت – زومیت