تصویب آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشکده پست و مخابرات پس از سه سال

رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، گفت: پس از شش سال با برگزاری نشست هیات امنا، دانشکده پست و مخابرات،… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات