آغاز ثبت نام و جانمایی در دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران

ثبت نام و جانمایی غرفه ها در دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران از تاریخ ۲۹ تیرماه جاری آغاز شد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات